มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ Jin Yong

ISBN:

Published:

Paperback


Description

มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ  by  Jin Yong

มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ by Jin Yong
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | | ISBN: | 7.70 Mb

มังกรหยกเกิดในสมัยพระเจาซองหลีจง (พ.ศ. 1786 - 1807) แหงราชวงศซอง (พ.ศ. 1450 - 1819) แผนดินจีนเสือมโทรมในทุกดาน อาณาประชาราษฎรยากแคนลำเคญ ขุนนางฉอราษฎรบังหลวง กดขีขมเหงชาวจีนดวยกันShe Diao Yin Xiong Zhuan เสอเตียวเองฮงตึง The Legend of Condor HeroesกMoreมังกรหยกเกิดในสมัยพระเจ้าซ้องหลีจง (พ.ศ. 1786 - 1807) แห่งราชวงศ์ซ้อง (พ.ศ. 1450 - 1819) แผ่นดินจีนเสื่อมโทรมในทุกด้าน อาณาประชาราษฎร์ยากแค้นลำเค็ญ ขุนนางฉ้อราษฎร์บังหลวง กดขี่ข่มเหงชาวจีนด้วยกันShe Diao Yin Xiong Zhuan เส้อเตียวเอ็งฮ้งตึ่ง The Legend of Condor Heroesก๊วยเซาเทียนและเอี้ยทิซิม พี่น้องร่วมสาบาน ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นกบฎ พวกเขาต่อต้านการจับกุม เข้าสู้พวกทหารที่กลุ้มรุม กระทั่งก๊วยเซาเทียนเสียชีวิต บ้านเรือนถูกเผาผลาญย่อยยับ เอี้ยทิซิม หลีเพ้ง ภรรยาก๊วยเซ่าเทียน และเปาเสียะย้อ ภรรยาเอี้ยทิซิม หนีกระเซอะกระเซิง ไปคนละทิศละทาง ผู้หญิงทั้งสองกำลังตั้งครรภ์หลีเพ้งให้กำเนิดก๊วยเจ๋ง ระเหเร่ร่อนไปเติบใหญ่ในแผ่นดินมองโกล ใต้ร่มใบบุญเจ็งกิสข่านผู้ยิ่งใหญ่ขณะที่เปาเสียะย้อให้กำเนิดเอี้ยคัง ได้ดีมีสุขในวังไต้กิมก๊กของชาวแมนจูทั้งมองโกลและแมนจู ล้วนเป็นศัตรูผู้รุกรานและต้องการยึดครองแผ่นดินตงง้วนก๊วยเจ๋งและเอี้ยคังเติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมและการบ่มเพราะที่ต่างกัน จึงมีพฤตินิสัยไปคนละแบบ ก๊วยเจ๋งได้รับการสั่งสอนย้ำเตือนจาก หลีเพ้ง ผู้เป็นมารดา และ เจ็ดประหลาดกังหนำ ผู้เป็นอาจารย์ ให้แก้แค้นแทนบิดา และยึดมั่นในจิตวิญญาณจีน จึงยินยอมสะบั้นไมตรีกับพวกมองโกล ก็ไม่ยินยอมทำร้ายแผ่นดินตงง้วน อันเป็นมาตุภูมิ ขณะที่เอี้ยคัง หลงใหลในลาภยศสรรเสริญ ยินยอมรับศัตรูเป็นบิดา กระทั่งยังกล้าย่ำยีบีฑาชาวชนเชื่อชาติเดียวกันที่มา: http://www.jadedragon.net/jynovel-lch...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "มังกรหยก 1: ก๋วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ":


e-skauto.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us