Czy można dostać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego?

0
243

Wielu Polaków zmaga się z problemami ze słuchem, które wpływają nie tylko na ich komfort życia, ale także na zdolność do pracy czy nauki. W takich przypadkach, dobrym rozwiązaniem jest zainwestowanie w aparat słuchowy. Niestety, często koszty związane z zakupem takiego urządzenia są wysokie i nie każdego stać na taki wydatek. Z pomocą przychodzi jednak dofinansowanie. W artykule przedstawiamy różne możliwości pozyskania środków na zakup aparatu słuchowego oraz procedury, którym należy się poddać.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

Narodowy Fundusz Zdrowia to główne źródło refundacji kosztów leczenia w Polsce. NFZ oferuje dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego w Olkuszu lub innym mieście osobom, które spełniają określone kryteria. Przede wszystkim muszą one posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez jednostkę orzekającą o niepełnosprawności lub dysponować skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe ze wskazaniem zaburzeń słuchu. Ponadto konieczna jest wizyta u laryngologa, który wystawi skierowanie na badanie audiologiczne. Na jego podstawie lekarz specjalista dokona oceny stopnia ubytku słuchu i podejmie decyzję o konieczności zaopatrzenia w aparat słuchowy.

Warto zaznaczyć, że NFZ refunduje tylko część kosztów zakupu aparatu słuchowego. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju urządzenia oraz stopnia ubytku słuchu. Ponadto, w przypadku dzieci i młodzieży do 26. roku życia, refundacja może obejmować także koszty badań diagnostycznych oraz konsultacji z lekarzem specjalistą.

Dofinansowanie z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to kolejne źródło wsparcia dla osób potrzebujących aparatu słuchowego. Aby ubiegać się o taką pomoc, należy spełniać określone warunki, takie jak posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem zaburzeń słuchu oraz udokumentowanie niezbędności używania aparatu słuchowego. Procedura ubiegania się o dofinansowanie z PFRON obejmuje zgłoszenie wniosku przez osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela ustawowego, a następnie ocenę wniosku przez komisję oraz podpisanie umowy o dofinansowanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here